Regels en Ethiek

- Ethiek en hygiëne vind ik zeer belangrijk, ik verwacht van mijn cliënten dat zij  hier zelf zorg voor dragen
- U hoeft geen eigen handdoeken mee te nemen die zijn hier in de praktijk voldoende aanwezig.
- Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hierin toestemt.
- Bij aanvang van de eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld m.b.t. blessures en sportieve en/of medische verleden.
- Bij twijfel over een bestaande blessure of klachten van de cliënt kan de behandeling worden stopgezet in deze wordt u doorverwezen naar een arts of therapeut en vervolgbehandelingen zijn alleen dan mogelijk als uw behandelend arts hierin toestemt.
- Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut specialist, gynaecoloog, of verloskundige dan wordt er van u gevraagd dit eventueel alleen met toestemming van een van de bovenstaande behandelaars te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode mag worden toegepast. Ook al lijkt er misschien geen verband tussen de verschillende klachten te zijn is het toch beter om dit even te overleggen.
- Als u medicatie heeft of in behandeling van een arts, therapeut of specialist bent, dient u dit voor het begin van de massage aan mij mede te delen. Het kan nodig zijn om in een aantal gevallen de behandeling hierop aan te passen.
- Ik ben niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ten gevolge van het verzwijgen van medische informatie, van geestelijke of lichamelijke aandoeningen en het gebruik van medicatie.

Ik behoud mij het recht voor om cliënten in mijn praktijk te weigeren, als deze onder invloed van geestverruimende middelen zijn, dit kan een nadelige uitwerking op de behandeling hebben.
-  Indien men last heeft van ( Contra-indicaties )
-  Verhoging, koorts, griep of RS virus
-  Koortslip, besmettelijke huid of infectieziekten
-  Misselijk en duizeligheid en/of hevige pijnen
-  TBC, oncologische klachten of hart en nier falen
-  Hoge/Lage bloeddruk of suikerziekte ( even aangeven )
-  Ontstekingen, spataderen en trombose ( even aangeven )
-  Open wonden, bloedingen en bloeduitstortingen ( even aangeven )
-  Bij manuele lymfedrainage het bovenstaande maar ook niet bij
   orgaantransplantaties toepassen i.v.m. het  activeren van afweerreacties van  het lichaam.......
 
Is het niet verstandig om een massage te ondergaan.
Ik kan dan ook een massage weigeren indien ik dit nodig acht...

Jan Willem de Lange